Pravidla závodu

Registrace na závod

 1. Registrace jednotlivců (dále také označení jako tým) a dvoučlenných týmu na závod probíhá na portále hostýnské osmy Registrace jednotlivci, Registrace týmy a Registrace stoosmy
 2. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodním týmu (název týmu, pohlaví i věkovou kategorii, jména a příjmení závodníků, datum narození, email, telefonní kontakt)
 3. )
 4. Kategorie Hostýnské osmy jsou - jednotlivci a dvojice. Jednotlivci mají hlavní kategorie muži, ženy a následně s rozdělením do vedlejších věkových kategorií - do 34 let (včetně), 35 – 49 let (včetně), a nad 50 let. Dvoučlenné týmy mají hlavní kategorie muži, ženy, mix a rozdělením do vedlejších věkových kategorií mají do 69 let, od 70 do 89 a 90 let a více (součet roků závodníků – např.1.závodník narozen 16.9.1980, 2.závodník narozen 13.1.1973 tj. 36+44=80 let).
 5. Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 16 let. Osoby mladší 18 let musí prokázat, že dokončili alespoň dva závody stejného druhu (tj.trailové, terénní) o min. délce 42 km, přičemž musí doložit musí souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce. U dvojic musí předchozí podmínku splnit oba dva účastníci.
 6. Registrace probíhá pouze na internetu a to ve dvou vlnách. 1. vlna od 8.4.2017 je určena vytrvalým účastníkům Hostýnské osmy, kteří se již zúčastnili 5x Hostýnské osmy. 2. vlna-hlavní bude spuštěna dne 12.4.2017 (středa) od 20:00 do 5.8.2017 a nebo do naplnění kapacity závodu tj.do 600 účastníků. Doregistrace volných míst bude probíhat losem a to z došlých žádostí na email hostynskaosma@gmail.com v době, která bude přesně určena a zveřejněna v aktualitách na webu I8H8. Veškeré informace o losování volných míst budou zveřejněné v aktualitách a na facebooku a to min.7 dní před spuštěním. Registrace týmu je platná tehdy, až budou peníze připsány na účtu spolku X-Trail RychloHrad (startovné posílá kapitán za celý tým a uvede variabilní symbol uvedený v potvrzujícím emailu).
  Cena startovného na hlavní trasu INOV-8 Hostýnské osmy je 500 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 14 dní.
  Jestliže v dané lhůtě nebude startovné připsáno na účet X-Trail RachloHrad, bude tým ze startovní listiny vymazán.
 7. Zaplacené startovné je nevratné, avšak tým který se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému týmu – tomuto slouží odkaz diskuze - Nabídka / poptávka registrace. Změnu registrace provádí kapitán registrovaného týmu zasláním emailu na h8preregistrace@gmail.com (vyřizuje Pavel Škabraha). Kapitán uvede veškeré informace o novém týmu - název, jména a příjmení nových účastníků, datumy narození, adresy, emaily, telefonní čísla (nejlépe přepsat potvrzující email). Tyto změny posílejte prosím co nejdříve, nejpozději však do 8.8.2017. Přeregistrace na místě jsou popsány níže.

Akreditace do závodu na místě

 1. Týmy se před startem závodu I8H8 musí akreditovat na místě v kulturním středisku v Rajnochovicích a to buď dne 11.8.2017 od 16 do 21 hod a nebo těsně před závodem dne 12.8.2017 od 6 do 7.30 hod.
 2. Při akreditaci týmu bude provedena kontrola totožnosti závodníků vůči registraci na internetu. Změna registrovaných členů bude možná. Změnu registrace týmu provádí kapitán registrovaného týmu vždy zasláním emailu na H8preregistrace@gmail.com - vyřizuje Pavel Škabraha se všemi potřebnými informacemi (jméno a příjmení, datum narození, email, tel.číslo, celá adresa bydliště apod.). Přeregistrace na místě bude možné provést od 11.8.2017, 16 hod do 12.8.2017 do 7.00 hod. Cena za přeregistraci na místě činí 100 Kč/ přeregistrace týmu. V maximální míře provádějte změnu registrace elektronicky!!!
 3. Závodníci při akreditaci obdrží mapu závodu, identifikační náramek s čipem, kartu týmu, poukazy na jídlo a pití během závodu (1 x pivo/kofola, 1 x guláš), propagační materiály, dárek apod.
 4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).
 5. Povinná výbava na závodníka v závodě: plně nabitý a funkční mobilní telefon, min.0,5l tekutiny (voda, ionťák apod.), KELÍMEK / bidon / camel bag na nápoje na občerstvovací stanice.
  Doporučená povinná výbava: alu folie, funkční čelovka - bude kontrolována na poslední kontrole (název kontroly bude zveřejněn v průběhu června) před setměním (jestli čelovku účastník mít nebude u sebe, nebude mu potvrzena kontrolní karta a nebo sejmut čip).

Start a pohyb po trati

 1. Start závodu I8H8 je dne 12.8.2017 v 8:00 hodin před obecním úřadem v Rajnochovicích. Časový limit na dokončení trasy je 18,5 hodiny.
 2. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (je domluvena základní zdravotnická péče od Rescue teamu-zázemí na Tesáku). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celého závodu Hostýnské osmy, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu.
 3. Tým musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly a pomoc jen v rámci týmu (u dvoučlenného týmu). Doporučeny jsou trekové hole.
 4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 5. Týmy se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značené organizátory.
 6. Týmy musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat kartou týmu nebo identifikačním náramkem s čipem, na kterém bude zazačen průchod kontrolním bodem. Dvoučlenné týmy musí trasu zdolávat spolu, pak především musí projít časovými bránami současně.
  BUDOU ZVEŘEJNĚNY KE KONCI ČERVNA 2017
  Kontrolní místa na trati INOV-8 Hostýnské osmy 2017:
  1. Jehelník - 10,2 km - 10:45 -  CVAK
  2. Chvalčov,Říka - 15,1 km - 12:00 -  ČIP  - rychlá občerstvovačka
  3. Sv.Hostýn,rozhledna - 17,5 km - 13:00 -  CVAK
  4. Obřany              - 22,4 km - 14:15 -  CVAK
  5. Rusava,Ráztoka   - 27,6 km - 15:45 -  ČIP  - klasická občerstvovačka
  6. Vítová,Velá         - 33,5 km - 17:30 -  CVAK
  7. Vlčková,OÚ          - 39,1 km - 19:15 -  ČIP  - klasická občerstvovačka + polévka
  8. Pod Humencem     - 46,2 km - 21:15 -  CVAK
  9. Hošťálková,Humenec - 49,7 km - 22:15 -  ČIP   - rychlá občerstvovačka
  10.Tesák,tur.chata     - 55,8 km - 00:00 -  ČIP   - klasická občerstvovačka + polévka
  11.Kelčský Javorník    - 60,2 km - 1:00  -  CVAK
  + jedna tajná kontrola

  pozn.čip - čipová kontrola, cvak - cvakací kontrola do kontrolní kartičky, čip + cvak - kombinace ;-)

  Jestliže tým přijde na kontrolní místo po časové bráně, nebude mu označena týmová karta popř. nebude provedeno načtení čipu a v závodu končí. Tým, který nedokáže projít časovými bránami před průchodem Tesáku (cca 55 kilometr pro I8H8), si musí odvoz z místa kde se nachází, zajistit sám. Z Tesáku organizátor zajišťuje odvoz týmů na základnu závodu.
 7. Kartu týmu a identifikační pásek s čipem nesmí závodící tým ztratit, poškodit a sám si ji označit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu tým diskvalifikován.
 8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
 9. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 10. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 11. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí v maximální míře se chovat ohleduplně k přírodě Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
 13. Možnosti diskvalifikace týmu:
  • ztráta týmové karty
  • ztráta identifikačního náramku s čipem
  • neprojití kontrolního místa
  • příchod na kontrolní místo po časové bráně
  • chození mimo trať – zkracování tratě
  • nedokončení závodu
  • nedodržená povinná výbava